Επικοινωνία

Fikos Men’s World - Γαμπριάτικα Κοστούμια
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fikos Mens World (Δημητροπούλου Σοφία)

Αγίου Νικολάου 41-43, Τ.Κ. 26221, Πάτρα
Τηλ.: 2610 243 857
Φίκος (Παναγιωτονάκος Νικόλαος)

Ερμού 60 & Κορίνθου 279, Τ.Κ. 26221, Πάτρα

Τηλ.: 2610 270 150
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------